Sdružení rodičů pro férovou školu

Neformální sdružení SRFŠ  je sdružení rodičů, kteří aktivně podporují inkluzivní vzdělávání svých dětí prostřednictvím volnočasových aktivit, mimořádných akcí pro rodiny s dětmi, veřejné propagace myšlenky inkluzivního vzdělávání. Sdružení SRFŠ vzniklo v září 2012.

 
Posláním SRFŠ: je aktivní zapojení rodin s dětmi do prosazování a budování inkluzivního prostředí na českých školách i mimo ně.
 
Rodiče s dětmi se momentálně schází jednou týdně v prostorech SRNM, které jim organizace poskytla zdarma, za co jsme velmi vděční.
SRNM se také podílelo v minulosti na projektech podpory inkluze na českých školách a nyní je jednou ze zaštiťujících organizací SRFŠ.
Dalšími podporující organizacemi jsou o.s. Vzdělávání PRO-SPECT, Amnesty International, které podporují sdružení finančně i zajišťují metodiku vzdělávací činnosti.
 
Zaštiťující organizaci muže být jakákoliv organizace nebo instituce, která sdílí myšlenku inkluzívního vzdělávaní a respektuje principy neformálního sdružení SRFŠ. 
 
Dále je SRFŠ otevřené spolupráci všem rodinám bez ohledu na původ, vyznání a národnost, kde jejich rozmanitost je podporována a rozvíjena.
 
Dosavadní činnost SRFŠ:
od září 2012 Pravidelné schůzky v rukodělných dílnách až doposud.
Zisky z prodeje výrobků s dílen podpoří veřejnou sbírku na podporu inkluzivního vzdělávání hlavně na podporu aktivit a činností sdružení (veřejná sbírka nyní v jednání s úřady).
Naše sdružení má 12 rodičů, 16 dětí, 4 lektory - dobrovolníci, a další dobrovolníci počítáme s rozšířením kapacity, dle možností prostor na setkávaní se, hlásí se další zájemci, proto hledáme větší prostory.
 
14. listopadu 2012 – účast na konferenci Generace Fair  pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy dne od 10:00 do 18:00 v kině Lucerna v Praze. Organizovala Liga lidských práv, certifikace férových škol.
 
10. prosince 2012 – organizování programu v rámci Týdnu lidských práv v partnerství s Amnesty International, SRNM a Nesehnutí
Workshopy pro rodiče s dětmi, prezentace Sdružení rodičů za férovou školu, ochutnávka etnických jídel, workshop pro veřejnost zaměřený na rasismus a xenofobii, prezentace neziskových organizací. V 17.00 vystoupení dětského pěveckého sboru Muzea romské kultury.
 
Od září 2013 – vznikl pěvecký sbor rodičů, který má ambice svou činnosti vystupováním na veřejnosti prezentovat činnost SRFŠ a sbírku pro inkluzívní vzdělávaní.
 
Od listopadu 2013 – mimo jiné vznikla nová nabídka kroužku dětských hodin, kde je rozvíjena duchovní výchova a lidské ctnosti, prostřednictvím vzdělávacích materiálů Ruhi institutu - Baha´í společenství (přátelství, laskavost, upřímnost, dobrosrdečnost, úcta atd.)
 
10. prosinec 2013 – organizování programu v rámci Týdnu lidských práv v partnerství s Amnesty International, SRNM a Nesehnutí.
Workshopy pro rodiče s dětmi, prezentace Sdružení rodičů za férovou školu, ochutnávka etnických jídel, workshop pro veřejnost zaměřený na rasismus a xenofobii, prezentace neziskových organizací. V 18.00h vystoupení  pěveckého sboru rodičů a přátel SRFŠ.


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/srnm.cz/srnm.cz/plugins/system/helix3/core/classes/Minifier.php on line 227