Romano hangos - dvojjazyčný čtrnáctideník o životě Romů nejen v Česku...
Terénní programy - sociální služby pro lidi v tíživé životní situaci. Pomoc, poradenství, asistence.
Volnočasové a výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež. Zábava, rozvoj, podpora.
Podpora tradiční romské kultury, její uchování i rozvoj.

podporujeme romskou emancipaci, integraci a dialog na všech úrovních společnosti

Historie organizace

Společenství Romů na Moravě bylo založeno v roce 1991 podle zákona o občanských organizacích, původně s jediným úmyslem: vytvořit v městech s velkou aglomerací Romů pobočky této organizace, jako přirozeného partnera pro radnice těchto měst. Účelem bylo, aby řešení problémů soužití mezi Romy a ostatními občany měst, které se již začaly objevovat, byly řešeny ve vzájemném dialogu dvou stran, nikoliv jednostranně a administrativně. To se ukázalo jako správné řešení, jehož význam postupem doby ještě narůstal.
Hlavní štáb řízení organizace sídlí od počátku v Brně, prvními pobočkami byla města Olomouc a Ostrava, dále pak Bruntál, Šternberk, Nový Jičín, Frýdek-Místek, Jeseník, Hodonín, Rýmařov, Rožnov pod Radhoštěm, Mikulov, Znojmo. Jako samozřejmost se pak v rámci těchto poboček vytvářely kluby dětí a mládeže, zajišťující volnočasové a vzdělávací aktivity. Ve Šternberku máme vlastní budovu, jinde se nám podařilo takové kluby umístit v pronajatých prostorách. 
Další oblasti činnosti organizace jsou ve vytváření sítě terénních a sociálních pracovníků, dále v činnosti právní a sociální poradny s ambicí ochrany lidských práv. Organizace se podílela na formulování metodických postupů různých forem práce ve vyloučených lokalitách, pilotně jsme ověřovali např. asistenty ve školách, kteří již dnes jsou běžnou praxí, začínali jsme s projektem domovníků, který se ukázal jako velmi prozíravý, apod. Realizovali jsme rozsáhlé projekty mapující diskriminaci např. při hledání zaměstnání, ve službách. Byla vytvořena úspěšná pracovně-rehabilitační dílna na jesenicku, kterou plánujeme obnovit poté, co z důvodu nenavazujícího projektu musela být pozastavena její činnost. Po celou dobu je podporována tradiční romská kultura, ať již v kroužcích pro děti nebo akcemi, které lákají i širokou veřejnost - každoroční festivaly: od roku 2002 Django Fest a od roku 2008 Romani gili. Od roku 1999 vycházejí noviny Romano hangos.
Činnost organizace má i mezinárodní charakter, zejména při spolupráci s německými, polskými a maďarskými romskými organizacemi a působením svého čestného předsedy je spojena i s romskou organizací v Bruselu (ERIO).
Jelikož vedení organizace není nijak široké, je zapotřebí pracovní i osobní angažovanosti vedoucích jednotlivých poboček. Z různých důvodů jsme v některých lokalitách přestali působit, převažuje jeden nad všemi - původní vedoucí ztratil zájem a nedokázali jsme najít v lokalitě podobně silnou osobnost.

V současnosti

Středisko naší činnosti je v Brně, kde sídlí ústředí organizace a pracuje řídící tým. Máme pobočky v Hodoníně, Olomouci, Rýmařově, podporujeme aktivity ve Šternberku. Poskytujeme komplexní služby pro široké spektrum uživatelů. Současné stěžejní aktivity jsou terénní sociální práce s osobami sociálně vyloučenými či sociálním vyloučením ohroženými (poradenství a pomoc pro oblasti zaměstnanosti, bydlení, oddlužení, komunikace s úřady, vzdělávání...), práce s dětmi a mládeží formou volnočasových kroužků (hudba, tanec, sport...), doučování, kariérního poradenství pro mládež, prevence kriminality a drogových závislostí. Naší snahou je účastnícím se dětem každoročně dopřát zážitek letního tábora. Nedílnou součástí je i podpora romské kultury, pořádání festivalů Django Fest a Romani Gili, vydávání romsko-českého čtrnáctideníku Romano hangos, dále sportovní aktivity pro dospělé i děti. Mezinárodní spolupráci udržujeme i na poli práce s mládeží. Čerpáme z dlouholeté tradice působení v lokalitách a zároveň se poučujeme z vlastních chyb. Dokážeme být silným partnerem pro obce, v nichž působíme, pro jednání s místními komunitami.

 

Do budoucna

Naším cílem je pracovat tak, aby mohla proběhnout změna našich aktivit tím způsobem, že už nebude potřeba řešit akutní problémy obyvatel vyloučených lokalit, ale že se budeme soustředit na vytváření pracovních míst, udržování a rozvoj krásné romské kultury, volnočasové aktivity...

Základní údaje

 

Plný název: Společenství Romů na Moravě
Romano jekhetaniben pre Morava
IČO: 44015178
Datová schránka: w7weuu8
Právní forma:

spolek, vedený u Krajského soudu v Brně, spis L 1348
občanské sdružení, reg. 31.10.1991, VSC/1-8238/91-R, MV ČR

Číslo účtu: 2300661977/2010 (Fio banka a.s.)
Statutární zástupci: Bc. Martin Daňhel DiS.(předseda), Bc. Jana Vejplachová (výkonná ředitelka)
Adresa: Bratislavská 65a, 602 00 Brno

 

  

Donátoři

Czech English French German
Nahoru