Agentura pro sociální začleňování

2012, 2011

Probíhala spolupráce v lokalitě Hodonín, kde jsme poskytovaly služby asistence lokálnímu konzultantovi. V ostatních lokalitách je/byla Agentura partnerem na úrovni konzultací.