Rada vlády pro záležitosti romské komunity

2010, 2008, 2007, 2002

+ mezirezortní komise 2001, 2000