Romano hangos - dvojjazyčný čtrnáctideník o životě Romů nejen v Česku...
Terénní programy - sociální služby pro lidi v tíživé životní situaci. Pomoc, poradenství, asistence.
Volnočasové a výchovně vzdělávací aktivity pro děti a mládež. Zábava, rozvoj, podpora.
Podpora tradiční romské kultury, její uchování i rozvoj.

Převážně dětem a mládeži se věnujeme při vytváření aktivit sloužících k vyplnění volného času a ke vzdělávání. Cílem těchto aktivit je zdokonalení osobnostních předpokladů dětí do dalšího života a odstranění překážek, které jim příslušnost k sociálně vyloučené komunitě staví do cesty. Převážně se zabýváme pořádáním pravidelných aktivit (např. taneční kroužek, doučování) a jednorázových aktivit (např. oslava Dne dětí, letní tábor, Mikulášská). V Olomouci poskytujeme dětem možnost využívat Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež.

Donátoři

Czech English French German
Nahoru