Terénní programy Brno + Hodonín

Tento projekt realizujeme od dubna 2007. Jedná se o podporu terénních pracovníků v romských lokalitách v městech Brno a Hodonín. 

Veřejný závazek

Poslání služby Terénní programy

poskytovat terénní sociální práci v přirozeném prostředí klientů a zmírňovat, případně předcházet sociálnímu vyloučení

Cíle

Lidem v nepříznivé sociální situaci nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením nabízíme pomoc a poradenství v oblastech:

 1. bydlení
 2. zaměstnání a zvýšení předpokladů pro jeho získání
 3. oddlužení
 4. orientace ve vlastních právech a povinnostech

Cílová skupina

 1. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
 2. osoby ohrožené sociálním vyloučením
 3. osoby ohrožené diskriminací
 4. osoby, které se dostaly do nepříznivé životní situace spjaté s některým z následujících faktorů: nevyhovující bydlení, nezaměstnanost, finanční problémy, nedostatečná kvalifikace, snížená schopnost orientace v institucionálním prostředí (problémy při jednání na úřadech), diskriminace či stigmatizace, přičemž nejsou schopny tyto nepříznivé sociální situace řešit vlastními silami

Do cílové skupiny nespadají:

 1. Děti do 15 let věku (jejich zakázky mohou být řešeny pouze prostřednictvím zákonných zástupců)
 2. Mentálně postižení lidé
 3. Smyslově postižení, se kterými není pracovník schopen komunikovat
 4. Těžce nemocní lidé vyžadující zvýšenou péči
 5. Lidé pod vlivem alkoholu a drog nemohou služby využít v období intoxikace

Podmínkou poskytnutí služby je aktivní spolupráce klienta na řešení jeho zakázky.

Záměr projektu

Poradenství je klientů poskytováno v občansko sociální poradně v kanceláři v místě sídla organizace na Bratislavské 65a (dříve na Francouzské ulici č. 84). Klienti docházejí do poradny, kde jim pracovnice pomáhá řešit problémy v oblasti bydlení, sociálních dávek, splácení dluhů, exekucí, občanství aj.

Terénní sociální práce je službou, která je klientům poskytována v jejich přirozeném prostředí. TSP zajišťuje zmapování komunity se všemi problémy jejich členů tak, aby mohl navrhovat optimální řešení. Dále působí jako poradce a prostředník pro klienty při vyřizování úředních záležitostí, při uplatňování nároků a při jednáních s institucemi, a to i doprovázením klientů a asistencím při jednáních.

Výsledky z uplynulých let

Výsledkem činnosti občanské a sociální poradny je zejména větší zodpovědnost klientů, schopnost plnit povinnosti, vyšší právní povědomí, schopnost klientů předcházet krizovým situacím, větší motivace při hledání práce apod.

Dle počtu poskytnutých služeb můžeme činnost s klienty rozdělit následovně:

 

 

 

 

 

previous arrow
next arrow
previous arrownext arrow
Slider