1-2/2013


RH0213Hned v úvodu RH 1-2 zaujme „otvírákem“ o Mezinárodním dni Romů, oslavovaném mj. na brněnském náměstí Svobody. Poměrně rozsáhle se první číslo roku 2013 věnuje ohlasům a protestům proti tehdy zvažovanému „úspornému“ sloučení Muzea romské kultury s Moravským zemským muzeem. Kromě nesouhlasných reakcí si čtenář může přečíst i názory k tomuto „zeštíhlení“ i od řady zahraničních autorit. Ročník 2013 se místo rozhovorů a fotostran s mladými úspěšnými Romkami více zaměřil na romské tradice, seriál „vzpomínek“ v prvním čísle otvírá Radek Horváth s vyprávěním o svém předkovi Emilu Hunkovi. K tématu přispívá i Jana Horváthová svým obsáhlým rozhovorem s Tony Lagrynem, zařazovaným do jednotlivých čísel na pokračování. Své místo si v RH 1-2 našla i výstava o experimentálním sociálním bydlení s prvky romské kultury. Anketa se týká názorů a očekávání od nového českého prezidenta, rozsáhlá fotostrana informuje o festivalu Khamoro.