brno

 • kroužek předškoláků BrnoV roce 2013 jsou aktivity dětí z komunitních center podporovány také z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Probíhají pravidelné kroužky v lokalitách Hodonín, Brno, Pěnčín, Rýmařov a Šternberk. 

 • Zveme vás na oslavy Mezinárodního dne Romů. Ale proč se sejít a zrovna 8.4.? V tento den se roku 1971 konal u Londýna první kongres Mezinárodní romské unie. V uctění skutků, které pro svobodu a jednotu Romů dokázala, se od roku 1990 slaví Den Romů a od té doby je uznáván vládami vyspělých států a světovými institucemi. 

  Oslavuje zejména bohatou romskou kulturu, Romové si v tento den připomínají také útlak a porušování lidských práv na celém světě.

  Oslavy budou zahájeny již dopoledne, kdy na náměstí Svobody otevřou stánky s workshopy pro děti i dospělé, aktuálními tématy, nahlédnutím do historie Romů a ochutnávkou tradičních specialit. V 15 hodin začne hlavní kulturní program na velkém pódiu, prvotřídní muzika a temperamentní tance. Vedle tradičních romských písní zazní jazz, swing, latino nebo r'n'b, milovníci hudby si tedy přijdou na své. Vystoupí například skvělí čeští muzikanti známí po celém světě - kapela Kale, slovenská hvězda Igor Kmeťo junior, který se u nás proslavil spoluprací s Rytmusem, výherci mnoha tanečních soutěží – taneční soubor Merci, čeká nás přehled tradiční romské hudby z různých koutů světa i módní přehlídka romských krojů.

  Záštitu nad oslavami převzali hejtman Jihomoravského kraje a primátor města Brna. Přivítáme také velvyslance Spojených států amerických a starostku britského města Leeds, které je partnerským městem Brna. Pořadatelské organizace IQ Roma servis, Muzeum romské kultury, Drom, Ratolest, Společenství Romů na Moravě a Romodrom budou u toho a rádi vám představí činnost svých organizací. Samotní Romové se zapojí jako dobrovolníci, pomáhají s roznosem letáků, s pořadatelskými službami, se stavbou stánků, připraví tradiční pochoutky a zajistí také následný úklid. Bližší informace naleznete na stránkách www.facebook.com/denromubrno. 

   

 • Django Fest 2018

  17. ročník festivalu se odehraje v brněnském klubu Radost na Cejlu v pátek 23.11.2018. Čekají vás 4 skvělé kapely, na své si příjdou všichni milovníci gypsy jazzu, tradiční romské hudby i ti, jejichž srdce tepe v rytmech divoké harmoniky! Více na facebooku na stránkách fb.com/djangofest

  O festivalu

  Jedná se o multikulturní festival, který se hlásí k odkazu fenomenálního romského jazzového kytaristy Django Reinhardta a jehož hlavní myšlenkou je přiblížit hudbu a kulturu romské menšiny majoritní společnosti.
  Prostřednictvím atraktivní multikulturní akce představujeme romskou kulturu širokým vrstvám publika (romské hudební a taneční skupiny, dokumentární filmy, hudební nahrávky, romské noviny Romano hangos, ochutnávka romských jídel apod.). Záměrem festivalu je přiblížit obyvatelům ČR romskou kulturu, napomoci vzájemnému soužití, otevřít dialog mezi majoritou a romskou menšinou a v neposlední řadě napomoci mladým hudebním talentům k vlastní prezentaci a dalšímu rozvoji v hudební sféře.

  Snažíme se vždy programem upoutat pozornost co nejširšího okruhu lidí, ale zároveň udělat festival takový, který bude držet pohromadě, jednotlivé kapely budou na sebe hudebně navazovat a hlavně si udrží vysokou laťku, co se týče kvality hudební produkce, kterou je zde možné vidět a slyšet. Snažíme se podpořit i méně známé kapely, které buď začínají, nebo jejich žánr nedovoluje vstoupit do širšího povědomí, ale zároveň nalákat co nejvíce lidí na některé známější kapely. Zároveň držíme výši vstupného na nejnižší možné hladině, která pokryje jen náklady kapel. Tak se nám daří docílit toho, že na festivale najdeme v publiku zástupce mnoha věkových, etnických i sociálních skupin, kteří se společně dojímají i baví.

  Naším cílem je dokázat, že hudba nám může pomoci k vzájemnému dialogu, pochopení a respektu. Věříme, že skrze hudbu můžeme otevřít dialog mezi majoritou a romskou menšinou, představit kvalitní hudbu v podání romských hudebníků a poskytnout mladým lidem prostor k vyjádření svých postojů, názorů a prezentaci jejich kulturního dědictví prostředkem, který je jim nejbližší, a to hudbou a dále je v této oblasti podporovat.Chceme dlouhodobě zvyšovat povědomí o soužití národnostních menšin s majoritou, podílet se na multikulturním procesu v České republice a vzbudit pozitivní zájem o problematiku národnostních menšin v našem státě. Celý festival tak napomáhá k potírání negativních projevů extremismu, rasové a národnostní nesnášenlivosti a xenofobie a vybízí k efektivnímu trávení volného času mládeže, čímž také přispívá ke snížení kriminality nejen v sociálně vyloučených lokalitách.
   

  Fotky z Django Festu a plakáty jsou k nalezení na facebooku.

  Kdo u nás hrál?

  Špilberští vrabčáci, Divadlo hrou, Merci, Čercheňa, Alltec trio, Rozentrio, Prométheus, Terne Čhave, Josef Fečo, jazz, Martin Maleček (Tubabu), dílna hry na africké bubny, Čhavoro dzivo, Džop, Terne čhaja, Čercheňa, Rozen trio, Bengas, Parno Graszt, Bratři Lázókovi, Bongo Boys, Na jednu noc, Gulo čar, Zkušebna, Garage&Tony Ducháček, Tu-la-more, Big Situation, Le čhavendar, Kmeťoband, Devla Drom, Matuš Bagár Band, Roma Tino, Funkynight, Monika Bagárová & band, Lukáš Čonka Band, Kokavakere lavutára, Bagarovci, Gulo čar, Live Dance, Omo oya, Gipsy.cz, Roma Latino Band, Merci, G.O.D., Veronika Kačová, Street Boys, Bengas, Questablists, Terne čhave, Alvik, Paramisara, Miroslav Malik Band, Cigánski diabli, Al Yaman, DJ Click Joe, výherci soutěže Street Sounds, Ida Kelarová, Feher Fekete Kerek, Propaganja, Paramisara, Make It Funky, Gentlemen&Assassins, Gulo čar, Bob Mouser orchestra, Five by Five, Roman bend & Rico, M-Dance club, Funky Day, Vojta Lavička & Benga Show, Bitumen Beat, Terne Čhave, Zdeněk Lázok Band, De La Negra & Black Style, Helemese, Mária Bikárová, Tomáš Botló, Imeprio, Caminando, Gejza Horváth s kapelou, Funky Chicken, Mixes Mělník, Kale, Radek Čonka Band, Čercheničky Kolín, Piroš Rouža, Mário Bihári & Bachtale Apsa, Budoár staré dámy, Django Jet, Milan Kroka Live Band   

 • Podpora v letech: 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2001, 2000

  Od r. 2003 podpora vydávání noviny Romano hangos, od r. 2002 festival Django Fest, 2008 - 2016 festival Romani Gili Olomouc, dříve kulturní aktivity, např. divadelní kroužek

 • Projekt je zaměřen na zmírnění segregace ve školách. Jedná se o pilotní projekt realizovaný v městě Brně. Ve spolupráci pracovníků SRNM se školami a s příslušnými pracovníky městských úřadů chceme dosáhnout toho, aby nebyli romští žáci automaticky zařazováni do škol se speciální výukou nebo do škol, které navštěvuje vysoké procento romských dětí, ale naopak aby se dostali do běžných škol mezi své vrstevníky z majoritní společnosti.

  SOUČASNÝ STAV

  Kvalifikované odhady uvádí (žádná statistika neexistuje), že segregace Romských žáků na základních školách v některých lokalitách dosahuje až hrůzných 85 až 90 %. Vzájemná neznalost dětí různé etnicity (české a romské) pokračuje pak v dospělosti a ve svých důsledcích vede k předsudkům, neopodstatněným obavám z vzájemné komunikace a spolupráce a dalšímu prohlubování bariér mezi oběma etniky. 

  VÝCHODISKA

  • promluvíme si s rodiči dětí, které budou vstupovat do 1. třídy základní školy, aby dítě hlásili dle své spádovosti do příslušné základní školy, ať už se bydliště i škola nachází ve vyloučené lokalitě.

  • budeme spolupracovat se zástupci škol

  • v rámci rodičovských sdružení můžeme provádět osvětové akce spojené s diskusí o důležitosti a obecné prospěšnosti programů, odstraňujících segregaci

  JAKÝ JE CÍL PROJEKTU

  Účelem je dostat romské dítě do přísně segregované české školy, pokud tam spádově patří. Nejedná se o žádnou dramatickou akci provázenou agresivní kampaní: našim cílem je jeden až dva žáci do běžné české školy.

  Celkovým cílem je zlepšení postavení romských dětí v kolektivu a usnadnění jejich vstupu do společnosti.

  REALIZACE PROJEKTU

  V roce 2010 proběhla první fáze projektu, kdy započala komunikace s rodiči dětí, jejichž děti by měly v dalším roce nastoupit do první třídy, byly kontaktovány školy tzv. segregované, školy majoritní i speciální smíšené školy. Projekt se realizoval v nepsaném partnerství s Muzeem romské kultury, ve spolupráci s nimi proběhly i informační schůzky s řediteli škol a zástupci magistrátu a krajského úřadu. Byl získán ucelený pohled na situaci z jejich strany a byly jim vysvětleny naše cíle.

  Pokračování v roce 2011 přineslo již vlastní výsledky. Např. v lednu se uskutečnila schůzka, které se účastnilo 20 rodičů romských dětí a výsledkem byla snaha přemístit jejich děti ze segregované školy do školy české ještě během stávajícího školního roku. Přemístění je požadováno u 6 dětí. I to je jeden z výsledných indikátorů, který ukazuje, že naše působení na rodiče nezůstalo bez odezvy. Změna mínění rodičů romských dětí je nastartována a postupně dozná změny, tento problém je řešitelný úspěšně během jedné generace. Měnit mínění rodičů dětí většinové společnosti (předsudky a neochota nechat děti ve společnosti romských dětí) je úkol dlouhodobý, který vyžaduje součinnost více subjektů včetně podpory autorit a státu. Takovýchto motivačních schůzek pro rodiče se uskutečnilo několik a v důsledku došlo k přemístění 7 dětí ze segregovaných škol a 6 dětí nastoupilo do první třídy do tzv. českých škol. Náš cíl pro tento projekt byl naplněn, v motivačních schůzkách pro rodiče chceme pokračovat, nejde nám o masivní přesuny skupin žáků, ale o pozvolné promněšování etnicity ve třídách.

  Projekt byl podpořen Romským vzdělávacím fondem - Roma Education Fund.

 • Mezinárodní výměna mládeže byla realizována na Slovensku v Nitře od 19. do 25.10.2012. Účastníků bylo celkem 24 (9 SR, 9 ČR, 6 Polsko). Tým z každé země se skládal z mladých lidí a jednoho vedoucího. Věkový rozptyl účastníků je 15-30 let. Výměny se zúčastnil i odborný lektor - supervizor, který motivoval a doprovázel skupinu při natáčení videospotu.
  Posláním výměny bylo poznávání jiných kultur a názorů na vzdělávaní Romů i otevření souvisejících témat. Cílem projektu byla aktivní pomoc mládež mládeži. Skupina, která měla témata zpracovat nebyla homogenní romská skupina. Cílem bylo do projektu zapojit mládež z různých národností a různého sociálního postavení (Romy, Čechy, Slováky, Poláky), mládež studující na střední škole, vysoké škole i nestudující. Účastníci měli do diskusí přinést zkušenosti o motivaci ke vzdělávání ve svých zemích, a také kulturní a sociální jinakost v názorech a pohledech. Jako formu výstupu si účastníci zvolili motivační videospot, který má romskou mládež v pasti sociálního vyloučení motivovat k nástupu nebo návratu do školy.
  Prostřednictvím diskusí a různých her, výtvarných a divadelních technik, účastníci za tři dny vytvořili námět a scénář videospotu. Po obsahové a technické stránce za další čtyři dny byl videospot natočen. Postprodukce filmu byla dotažena za měsíc spolupráce z dalšími profesionály, kteří výrobu spotu účastníky supervidovali a technicky dokončili.
  Filmový štáb tvořili účastníci výměny, kteří se vesměs s natáčením filmu nesetkali, byla to pro ně nová zkušenost. Rozdělili se dle svých schopností a zájmů do pracovních skupin: výtvarníci, hudebníci, herci, tanečníci, technický štáb - kamera, režisér, skript, masky, kostýmy, produkce, fotograf atd. Scénáristi vytvořili technický scénář podle kterého se každý den natáčelo. Mimo natáčení probíhaly workshopy taneční, hudební, výtvarné, kde lidé mohli buďto dotahovat záležitosti potřebné k filmu nebo se něco nového naučit, či připravovat program na závěrečný večer.
  Po výměně účastníci nadále spolupracovali na postprodukci: střih, natáčení a střih hudby, titulky apod. Po technické stránce nám s postprodukcí vypomohlo o. s. Užbachacharan, které materiál dotáhlo do finální podoby. Slavnostní premiéra videospotu se konala v Brně. Vy se na něj můžete podívat na http://youtu.be/Esm0JnAopjk

   

 • Neformální sdružení SRFŠ  je sdružení rodičů, kteří aktivně podporují inkluzivní vzdělávání svých dětí prostřednictvím volnočasových aktivit, mimořádných akcí pro rodiny s dětmi, veřejné propagace myšlenky inkluzivního vzdělávání. Sdružení SRFŠ vzniklo v září 2012.

 • Tento projekt realizujeme od dubna 2007. Jedná se o podporu terénních pracovníků v romských lokalitách v městech Brno a Hodonín. 

  Veřejný závazek

  Poslání služby Terénní programy

  poskytovat terénní sociální práci v přirozeném prostředí klientů a zmírňovat, případně předcházet sociálnímu vyloučení

  Cíle

  Lidem v nepříznivé sociální situaci nebo lidem ohroženým sociálním vyloučením nabízíme pomoc a poradenství v oblastech:

  1. bydlení
  2. zaměstnání a zvýšení předpokladů pro jeho získání
  3. oddlužení
  4. orientace ve vlastních právech a povinnostech

  Cílová skupina

  1. osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
  2. osoby ohrožené sociálním vyloučením
  3. osoby ohrožené diskriminací
  4. osoby, které se dostaly do nepříznivé životní situace spjaté s některým z následujících faktorů: nevyhovující bydlení, nezaměstnanost, finanční problémy, nedostatečná kvalifikace, snížená schopnost orientace v institucionálním prostředí (problémy při jednání na úřadech), diskriminace či stigmatizace, přičemž nejsou schopny tyto nepříznivé sociální situace řešit vlastními silami

  Do cílové skupiny nespadají:

  1. Děti do 15 let věku (jejich zakázky mohou být řešeny pouze prostřednictvím zákonných zástupců)
  2. Mentálně postižení lidé
  3. Smyslově postižení, se kterými není pracovník schopen komunikovat
  4. Těžce nemocní lidé vyžadující zvýšenou péči
  5. Lidé pod vlivem alkoholu a drog nemohou služby využít v období intoxikace

  Podmínkou poskytnutí služby je aktivní spolupráce klienta na řešení jeho zakázky.

  Záměr projektu

  Poradenství je klientů poskytováno v občansko sociální poradně v kanceláři v místě sídla organizace na Bratislavské 65a (dříve na Francouzské ulici č. 84). Klienti docházejí do poradny, kde jim pracovnice pomáhá řešit problémy v oblasti bydlení, sociálních dávek, splácení dluhů, exekucí, občanství aj.

  Terénní sociální práce je službou, která je klientům poskytována v jejich přirozeném prostředí. TSP zajišťuje zmapování komunity se všemi problémy jejich členů tak, aby mohl navrhovat optimální řešení. Dále působí jako poradce a prostředník pro klienty při vyřizování úředních záležitostí, při uplatňování nároků a při jednáních s institucemi, a to i doprovázením klientů a asistencím při jednáních.

  Výsledky z uplynulých let

  Výsledkem činnosti občanské a sociální poradny je zejména větší zodpovědnost klientů, schopnost plnit povinnosti, vyšší právní povědomí, schopnost klientů předcházet krizovým situacím, větší motivace při hledání práce apod.

  Dle počtu poskytnutých služeb můžeme činnost s klienty rozdělit následovně:

   

   

   

   

   

 • Zejména Jihomoravský kraj a částečně i město Hodonín podporuje aktivity pro děti, mládež i dospělé, které napomáhají trávit volný čas v městech Brno a Hodonín aktivně. Jedná se především o podporu dětského tanečního kroužku Terne čhaja v Hodoníně, fotbalové družstvo a fotbalový turnaj Přátelství v Hodoníně, fotbalové družstvo a klub matek v Brně.